USŁUGI INFORMATYCZNE WIESŁAW KWOLEK

Oprogramowanie dla zakładów optycznych i gabinetów okulistycznych
Program OPTYK to wiodący program naszej Firmy. Jest idealnym narzędziem dla każdego Zakładu Optycznego bez wzgldu na wielkość. Jest prosty w obsłudze dla początkujących użytkowników a zarazem zawiera zestaw funkcji pozwalających na kompleksowe zarządzanie Zakładem.

Ponieważ powstał przy współudziale doświadczonych optyków, jest programem uwzględniającym specyfikę pracy Zakładów Optycznych. Program znajduje się w ciągłym rozwoju. Każda nowa wersja zawiera zmiany wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jest również odzewem na uwagi użytkowników, dzięki którym nabiera cennych walorów przyjaznego oprogramowania użytkowego.

Gospodatka materiałowa zorganizowana jest w systemie 4 tematycznych magazynów, będących podstawą pracy zakładu. Prowadzenie każdego z magazynów jest opcjonalne - dając możliwość pracy na podzespołach zamawianych indywidualnie pod każde zlecenie. System znakowania kodami kreskowymi minimalizuje nakład pracy przy prowadzeniu magazynów, znakowaniu towaru oraz inwentaryzacji stanów magazynowych.

Program pozwala w prosty sposób zarządzać kontaktami z klientami, dając łatwy wgląd w historię kontaktów z każdym klientem zakładu. Umożliwia również prowadzenie premiowego systemu lojalnościowego.

Program daje możliwość prostego zarządzania siecią Zakładów Optycznych z wykorzystaniem internetu. Zaimplementowany w kilku dużych wielooddziałowych zakładach optycznych okazał się bezpiecznym narzędziem nadzoru nad pracą podległych oddziałów. Automatyzuje wymianę towarową (dokumenty elektroniczne) pomiędzy oddziałami, raportuje pracę, pozwala na optymalizację pracy i stanów magazynowych oraz obniżenie kosztów prowadzenia działalności

Szeczegóły programu, jego możliwości współpracy z urządzeniami pomocniczymi opisane zostały w rozdziale na stronie oprogramowanie

Program OKULISTA to drugi z głównych programów naszej Firmy. Stanowi elektroniczną kartotekę pacjentów gabinetu okulistycznego. Przeznaczony jest zarówno do samodzielnej poradni okulistycznej jak i gabinetu zlokalizowanego przy zakładzie optycznym. W tym drugim przypadku obydwa programy współpracują za sobą w lokalnej sieci komputerowej.

Program zawiera moduł rejestracji, moduł badań oraz zestaw narzędzi pomocniczych dla lekarza okulisty (katalogi ICD10, ICD9 czy wykaz leków refundowanych).

Organizacja okien kontrolnych w formatce badania pozwala na szybki wybór opisu schorzenia z listy indywidualnie przygotowanych i najczęściej używanych opisów dla każdego etapu badania. Do każdego elementu z badania można załączyć dowolne dokumenty w formie elektronicznej (jpg lub pdf) np. wyniki badań z perymetru, obrazy z lampy szczelnowej, zeskanowane dokumenty itp. Można również załączyć własne szkice wykonane na podkładzie obrazu dna oka, siatkówki czy rogówki.

Program zawiera bogaty zestaw przygotowanych wydruków: wydruk pełnej kartoteki pacjenta, recepty na leki, zlecenia na okulary i soczewki kontaktowe, zaświadczenia (w kilku wariantach) czy skierowania do innych placówek służby zdrowia.

Szczegóły programu na stronie oprogramowanie